Aanmelding

U kunt direct, of na verwijzing door arts, psycholoog of fysiotherapeut, contact opnemer met 

(06 46670288) via info@food-impact.nl of het contactformulier.

 

Voedingsanamnese en eetdagboek

U krijgt per mail een vragenlijst, de zogenaamde voedingsanamnese, en ik vraag u gedurende een week een eetdagboek bij te houden. Met deze informatie krijg ik inzicht in uw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren, medische achtergrond en huidige voedingspatroon. Dit is nodig voor een passend voedingsadvies.

Het bijhouden van een eetdagboek maakt u bewust van uw voedingspatroon... en bewustwording is de eerste stap naar een gezond gewicht.

 

Intakegesprek en voedingsadvies

Tijdens de intake van een uur  wordt u gemeten, gewogen en wordt de lichaamssamenstelling (vet/spier) bepaald. Ook bespreken we het  voedingsdagboek en de ingevulde vragenlijst. Aan de hand van het gesprek, de meetresultaten, het dagboek en de vragenlijst stel ik een voedingsadvies op. Vervolgconsulten kunnen dan worden ingepland. 

 

Contra-indicatie

Soms blijkt bij de start of tijdens de behandeling dat u gezien de complexiteit of de ernst van uw problemen meer of iets anders nodig hebt dan voedingsadvies. In die gevallen bespreken we of het wellicht beter is om u door te verwijzen naar een diëtist, arts of psycholoog.

 

 

‚Äč

Merel Ohr

Frankenslag 349   

2582 HP Den Haag

 

 

kvk-nummer: 59961155

btw-nummer: 145758886B01

rek.nummer: NL33INGB0006401717

BGN nummer: 2421

UA-48313136-1